Bez kategorii

09/09/2021

Walne Zebranie za rok 2020

Walne zebranie Krajowej Izby Gospodarczej Bursztynu odbyło się w siedzibie Izby Bursztynu przy ul. Mariackiej 40/41-42/43. Sprawozdanie zostało zaakceptowane przez przybyłych.
24/08/2021

Muzeum Bursztynu w nowej lokalizacji

Ponad 1000 eks­po­na­tów – od bry­łek z inklu­zjami sprzed 40 mln lat, przez bursz­tynowy las i bursz­tynową kom­natę po współ­cze­sne pro­jekty arty­stów. Mamy w Gdań­sku jedną z naj­więk­szych kolek­cji bursz­tynu na […]
24/06/2021

Amberif International Fair of Amber and Jewellery

AMBERIF to najważniejsza na świecie wystawa bursztynu i największa impreza jubilerska w Europie Środkowo-Wschodniej. Tu biznes spotyka się ze sztuką. Blisko 400 kupców z 41 krajów wzięło […]
16/06/2021

Trwają konsultacje społeczne Funduszy dla Pomorza

Uwagi i wnioski dotyczące projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego prosimy przesyłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego […]
10/06/2021

Sklep w nowej siedzibie MUZEUM BURSZTYNU

23 lipca 2021r. Muzeum Gdańska otwiera w Wielkim Młynie noweMuzeum Bursztynu. Na parterze znajdzie się organizowany przez MuzeumGdańska duży sklep z wyrobami bursztynowymi. Swoją ofertę będą […]
24/05/2021

10 mln zł rocznie na wsparcie rozwoju branży rzemieślniczej w Polsce

Rada Ministrów przyjęła program „Polski Inkubator Rzemiosła” wspierający rozwój branży rzemieślniczej a także wzmacniający funkcjonowanie i organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła w Polsce. Program „Polski Inkubator Rzemiosła” […]
17/05/2021

PLATFORMA CYFROWA AMBERIF VIRTUAL SHOWROOM – konsultacje

W tym roku 24-26.czerwca odbędą się targi AMBERIF VIRTUAL SHOWROOMProjektowane rozwiązanie jest przygotowywane przez lidera branży IT – firmę Infoshare: https://infoshare.pl/ organizatora renomowanej telekonferencji on-line, zapewniając najwyższą jakość, niezawodność i stałe wsparcie […]
14/04/2021

Medal za zasługi dla KIGB i tytuł Honorowego Prezesa Izby Bursztynu

14 kwietnia 2021 r. odbyła się ceremonia zamknięcia starej siedziby Muzeum Bursztynu, połączona z ceremonią wręczenia medali za zasługi branżowe dla Krajowej Izby Gospodarczej Bursztynu i […]
13/04/2021

Koncert na bursztynowej gitarze na zamknięcie starej siedziby Muzeum Bursztynu

Już 14 kwietnia dotychczasowa siedziba Muzeum Bursztynu oficjalnie zostanie zamknięta przez Panią Prezydent Aleksandrę Dulkiewicz, a podczas ceremonii usłyszymy unikatowy koncert na bursztynowej gitarze w wykonaniu […]
01/04/2021

Udało się nam przekonać rząd do uruchomienia tarczy również dla jednego z naszych PKD!

została dzisiaj objęta tarczą! Teraz działamy na rzecz producentów! Dziękujemy wszystkim zaangażowanym we wsparcie procesu uzyskania tarczy, a w szczególności Panu posłowi Piotrowi Adamowiczowi, który umiłował […]