Medal za zasługi dla KIGB i tytuł Honorowego Prezesa Izby Bursztynu