10 mln zł rocznie na wsparcie rozwoju branży rzemieślniczej w Polsce