Jeden z kluczowych projektów promujących oryginalne wzornictwo z bursztynem bałtyckim jest realizowany wspólnie przez: Urząd Miejski w Gdańsku, Krajową Izbę Gospodarczą Bursztynu oraz Wydział Architektury i Wzornictwa ASP w Gdańsku. Jego inicjatorem był dziewięć lat temu Robert Pytlos – koordynator ds. bursztynu w gdańskim magistracie. Początkowa idea, nawiązująca do podobnych publikacji wykorzystywanych w wielu współczesnych przemysłach kreatywnych (nie tylko w modzie odzieżowej), których istotą jest sezonowa zmiana stylistyki, została rozwinięta w nowo powstałej Pracowni Projektowania Biżuterii gdańskiej ASP w sprawny mechanizm promocyjny, umożliwiający trójmiejskim projektantom sprawdzenie swoich sił w obszarze projektowania biżuterii na podstawie założeń marketingowych zbliżonych do stosowanych w prawdziwej praktyce biznesowej przy projektowaniu kolekcji produktów.

W roku 2020 swoją premierę będzie miała już dziesiąta edycja Trend Booka, do której zaproszono – obok uczestniczących w projekcie od samego początku studentów gdańskiej ASP – także grupę projektantów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Twórców Form Złotniczych oraz studentów ASP z Łodzi. Każdorazowo w ramach przedsięwzięcia formułowanych jest pięć makrotrendów, wyodrębnionych na podstawie obserwacji tendencji stylistycznych pojawiających się na najważniejszych festiwalach designu – m.in. w Mediolanie, Eindhoven, Paryżu, Londynie, Tokio i Singapurze, w oparciu o które projektanci wykonują autorskie prototypy. Ich premiera ma miejsce na targach Amberif, stając się często pierwszą zawodową konfrontacją przyszłych designerów z oczekiwaniami odbiorców, ale także – co nie mniej istotne – konfrontacją tradycyjnie zorientowanych odbiorców ze stylistyką przyszłości – często odległą od dzisiejszych od dzisiejszych kanonów, ale zawsze zapowiadającą kierunek ewolucji, w którym podąża wzornictwo. Tak konsekwentnie realizowane przedsięwzięcie edukacyjne i wdrożeniowe stało się swoistym laboratorium, w którym testowane są nowe technologie, zastosowania niestandardowych materiałów i futurystyczne koncepcje stylistyczne.

Niezwykle ważnym aspektem jest fakt, że tego rodzaju proces badawczy jest wspierany przez miasto Gdańsk, a rezultatem całego przedsięwzięcia – niekiedy sprzecznym z doraźnym oczekiwaniem niecierpliwych producentów – nie jest tylko możliwy do natychmiastowego wdrożenia produkt, ale umiejętności i wiedza projektantów, których zawodowa ścieżka inicjowana jest przez udział w niniejszym projekcie. Możemy mieć satysfakcję, że dzięki uczestnictwu w Trend Booku aktywność zawodową rozpocząć mogło wielu rozpoznawalnym dzisiaj projektantów biżuterii: Emilia Kohut, Marta Hryc, Sara Gackowska, Monika Reptowska, Alina Filimoniuk, Małgorzata Szewczyk, a także cała generacja trójmiejskich designerów, którzy – mimo że zawodowo zaangażowali się w inne obszary wzornictwa – mieli styczność ze współczesną wiedzą projektową, w której centrum znalazł się bursztyn bałtycki, i mają w swoim portfolio realizacje z jego zastosowaniem.

parallax background
HOW WE WORK

We have 20 years of experience


Read more
honey-pic9honey-pic10