O NAS

Krajowa Izba Gospodarcza Bursztynu jest organizacją zrzeszającą polskie firmy zajmujące się projektowaniem i wytwarzaniem wyrobów artystycznych oraz wydobyciem bursztynu bałtyckiego.


Siedzibą Krajowej Izby Gospodarczej Bursztynu jest Gdańsk, będący kolebką sztuki artystycznej z bursztynu i do dziś najsilniejszy ośrodek wydobycia i obróbki bursztynu. Izba zajmuje się promocją miasta Gdańska oraz swoich członków poprzez popularyzowanie produktu i promocję bursztynu na całym świecie. Izba jest także inicjatorem utworzenia w Gdańsku Muzeum Bursztynu będącego oddziałem Muzeum Historii Miasta Gdańska. Izba Bursztynu nadaje certyfikaty swoim członkom, potwierdzające stosowanie w obrocie bursztynu prawdziwego i przestrzeganie dobrych zasad handlowych.
Firmy certyfikowane mają prawo do posługiwania się, w celach promocyjnych i reklamowych, logo Izby Bursztynu. Zadaniem Izby jest ochrona rynku przed monopolizacją i dumpingiem oraz falsyfikatami i namiastkami bursztynu bałtyckiego a także reprezentacja zrzeszonych podmiotów gospodarczych wobec administracji państwowej i samorządu terytorialnego. Izba zajmuje się propagowaniem bursztynu bałtyckiego na forum światowym poprzez rozpowszechnianie wiedzy o jego wyjątkowej urodzie oraz właściwościach leczniczych i zdolności do zachowania śladów dawnego życia, a także o roli jaką pełni w kulturze ludzkich społeczeństw od czasów najdawniejszych. Izba Bursztynu współdziała z władzami publicznymi w dziedzinie perspektyw wykorzystania polskich złóż bursztynu oraz współpracuje z innymi krajami dysponującymi tym surowcem w celu zapobieżenia jego deprecjacji na rynku światowym.
Organizuje współpracę podmiotów gospodarczych pomiędzy sobą, a także instytucjami i osobami działającymi w sferze naukowej i artystycznej. Promuje działalność i popularyzuje osiągnięcia swoich członków w kraju i zagranicą. Dostarcza informacji o trendach gospodarczych i artystycznych w kraju i na świecie. Izba Bursztynu często współpracuje z Ambasadami R.P. oraz Wydziałami Ekonomiczno – Handlowymi realizując wyjazdy jej członków na targi oraz w ramach misji gospodarczych. Członków Izby Bursztynu wciąż przybywa. Największym sukcesem Izby Bursztynu była organizacja polskiego stoiska narodowego na targach I.H.M. w Monachium, powierzona nam przez Departament Promocji Gospodarczej Ministerstwa Gospodarki.
Poza realizacją zadań promocyjnych własnych oraz powierzonych przez Ministerstwo Gospodarki i WEH w Monachium, uzyskaliśmy pozytywny dla Izby wynik finansowy. Należy uznać za bardzo udaną naszą współpracę z organizatorem targów: „Złoto, Srebro, Czas” w Warszawie. Targom tym udzieliliśmy patronatu honorowego a nasz przedstawiciel będąc członkiem Rady Programowej bierze udział we wszystkich imprezach targowych oraz w jury konkursów. Atrakcją dodatkową podczas naszych prezentacji są pokazy obróbki bursztynu, mody damskiej połączonej z biżuterią z bursztynu oraz wykłady o bursztynie, gdzie prezentujemy Gdańsk jako światową stolicę bursztynu.