Aktualności

06/12/2021

Ogłoszenia od zrzeszonych w Izbie

Kontakt w tej sprawie mailem na amberchamber@amberchamber.org.pl w tytule maila prosimy wpisać „Ogłoszenia od zrzeszonych w Izbie”
29/11/2021

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Krajowej Izby Gospodarczej z dnia 29 listopada 2021 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Krajowej Izby Gospodarczej Bursztynu powołane do uzupełnienia wyborów do Rady Izby w dniu 29  listopada 2021 r. roku postanowiło powołać na stanowisko […]
17/10/2021

Amber New LIFE

Krajowa Izba Gospodarcza Bursztynu wraz z licznymi partnerami, walczy o pieniądze dla projektu Amber New LIFE… projektu zakładającego danie nowego życia bursztynowym odpadom z produkcji bizuteryjne. […]
09/09/2021

Walne Zebranie za rok 2020

Walne zebranie Krajowej Izby Gospodarczej Bursztynu odbyło się w siedzibie Izby Bursztynu przy ul. Mariackiej 40/41-42/43. Sprawozdanie zostało zaakceptowane przez przybyłych.
24/08/2021

Muzeum Bursztynu w nowej lokalizacji

Ponad 1000 eks­po­na­tów – od bry­łek z inklu­zjami sprzed 40 mln lat, przez bursz­tynowy las i bursz­tynową kom­natę po współ­cze­sne pro­jekty arty­stów. Mamy w Gdań­sku jedną z naj­więk­szych kolek­cji bursz­tynu na […]
24/06/2021

Amberif International Fair of Amber and Jewellery

AMBERIF to najważniejsza na świecie wystawa bursztynu i największa impreza jubilerska w Europie Środkowo-Wschodniej. Tu biznes spotyka się ze sztuką. Blisko 400 kupców z 41 krajów wzięło […]
16/06/2021

Trwają konsultacje społeczne Funduszy dla Pomorza

Uwagi i wnioski dotyczące projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego prosimy przesyłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego […]
10/06/2021

Sklep w nowej siedzibie MUZEUM BURSZTYNU

23 lipca 2021r. Muzeum Gdańska otwiera w Wielkim Młynie noweMuzeum Bursztynu. Na parterze znajdzie się organizowany przez MuzeumGdańska duży sklep z wyrobami bursztynowymi. Swoją ofertę będą […]
24/05/2021

10 mln zł rocznie na wsparcie rozwoju branży rzemieślniczej w Polsce

Rada Ministrów przyjęła program „Polski Inkubator Rzemiosła” wspierający rozwój branży rzemieślniczej a także wzmacniający funkcjonowanie i organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła w Polsce. Program „Polski Inkubator Rzemiosła” […]
17/05/2021

PLATFORMA CYFROWA AMBERIF VIRTUAL SHOWROOM – konsultacje

W tym roku 24-26.czerwca odbędą się targi AMBERIF VIRTUAL SHOWROOMProjektowane rozwiązanie jest przygotowywane przez lidera branży IT – firmę Infoshare: https://infoshare.pl/ organizatora renomowanej telekonferencji on-line, zapewniając najwyższą jakość, niezawodność i stałe wsparcie […]