Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Krajowej Izby Gospodarczej z dnia 29 listopada 2021 r.