Krajowa Izba
Gospodarcza Bursztynu

Od 1994 roku działamy na rzecz branży jubilersko-bursztynniczej