Pismo do Urzędu Probierczego w sprawie całkowitego zamknięcia OUP dla interesantów.