Patronat RADIO GDAŃSK nad wydarzeniami organizowanymi przez KIGB.