Kurs pogłębiający wiedzę w zawodzie bursztyniarza.