Krajowa Izba Gospodarcza Bursztynu

Od 1998 roku działamy na rzecz branży jubilersko-bursztynniczej

Zmiany w Radzie Izby Bursztynu

krajowa-izba-gospodarcza-bursztynu

W dniu 23 maja 2019 r. z czołowego stanowiska Krajowej Izby Gospodarczej Bursztynu ustąpił długoletni Prezes – Zbigniew Strzelczyk. W związku z powyższym, wybory na walnym zgromadzeniu sprawozdawczo-wyborczym z tego dnia, powołały do życia nową Radę Izby Bursztynu.

Na jej czele stanął Prezes Andrzej Gielo.

Nowe władze Izby

Prezes: Andrzej Gielo
Wiceprezes: Emilia Kohut
Sekretarz: Zbigniew Motyl
Sekretarz: Danuta Gliwińska
Skarbnik: Grzegorz Ligman

Dyrektor Izby: Katarzyna Michalska