Krajowa Izba Gospodarcza Bursztynu

Od 1998 roku działamy na rzecz branży jubilersko-bursztynniczej

Pismo do Urzędu Probierczego w sprawie całkowitego zamknięcia OUP dla interesantów.

krajowa-izba-gospodarcza-bursztynu

Działając w imieniu swoich członków Krajowa Izba Gospodarcza Bursztynu w porozumieniu z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Bursztynników oraz Stowarzyszeniem Rzeczoznawców Jubilerskich, wystosowała pismo do Urzędu Probierczego w sprawie przywrócenia pracy OUP w Gdańsku. W formie bezpiecznej dla interesantów i obsługujących.

W odpowiedzi na pismo uzyskaliśmy odpowiedź:

W odpowiedzi na Panów pismo z dnia 1 kwietnia br. uprzejmie informujemy, że ze względu na panujący stan epidemii i wzrastającą liczbę osób chorych, co zwiększa ryzyko zarażenia,  obsługa klientów naszych Urzędów  – zarówno bezpośrednia, jak również dokonywana drogą przesyłek kurierskich – wstrzymana z dniem 16 marca br.,  nie może zostać obecnie wznowiona.  Decyzja o ponownym uruchomieniu urzędów probierczych zostanie podjęta dopiero wówczas, kiedy stan epidemii na terenie kraju ulegnie znacznemu osłabieniu.

Zdajemy sobie sprawę z problemów jakie generuje to dla reprezentowanej przez Panów branży, ale w chwili obecnej wszelkie działania, których celem jest ochrona zdrowia, mają w naszym kraju charakter priorytetowy, a ze względu na specyfikę pracy urzędów probierczych trudno jest zastosować zalecane przez Państwa rozwiązania, gdyż nasza praca polega na bezpośrednim kontakcie z klientami – dostawcami i odbiorcami wyrobów oraz  zgłaszanymi przez nich przedmiotami,  co stwarza duże ryzyko zarażenia.

 Branża jubilerską nie jest jedyną dziedziną dotkniętą kryzysem, a jego przyczyną jest nie tylko brak możliwości zbadania i oznaczenia  wyrobów, ale również spadek zainteresowania nabywców zakupem biżuterii, która nie jest towarem tzw. „pierwszej potrzeby”.  Ze zrozumiałych względów nie jest możliwe wprowadzenie w dziedzinie prawa probierczego przejściowych rozwiązań prawnych, bo ich negatywne konsekwencje byłyby odczuwalne przez wiele lat.

Podobne rozwiązania organizacyjne – tzn. czasowe zamknięcie urzędów probierczych – wprowadzono w wielu innych krajach europejskich.

 Małe firmy, których najbardziej obecny kryzys dotyka, będą mogły skorzystać  z ulg podatkowych i opóźnień w płatnościach, na takich samych zasadach jak inne branże.    

Możemy Państwu obiecać, że po wznowieniu obsługi klientów dołożymy wszelkich starań, żeby nadrobić zaległości. O wszystkich decyzjach i wdrażanych procedurach będą Państwo na bieżąco informowani.