Krajowa Izba Gospodarcza Bursztynu

Od 1998 roku działamy na rzecz branży jubilersko-bursztynniczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Krajowej Izby Gospodarczej z dnia 29 listopada 2021 r.

krajowa-izba-gospodarcza-bursztynu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Krajowej Izby Gospodarczej Bursztynu powołane do uzupełnienia wyborów do Rady Izby w dniu 29  listopada 2021 r. roku postanowiło powołać na stanowisko Wiceprezeski Krajowej Izby Gospodarczej Bursztynu: Katarzynę Michalską oraz ustanowiło Sąd Koleżeński w składzie: Janusz Pawlik – przewodniczący oraz Dorota Cenecka – z-ca Przewodniczącego.

W wolnych wnioskach przedyskutowano kwestię wykreślenia członków nieopłacających nieregularnie i długoterminowo składek członkowskich.

Przedyskutowano kwestię bezprawnego stosowania logotypu i certyfikatu z rekomendacjami. Podjęto decyzję o zmianach w Statucie zabezpieczających dobre imię Izby i jej członków rekomendowanych przez Izbę.

Przedyskutowano kwestię nowych certyfikatów oraz tłumaczeń językowych oraz utworzeniu nowego certyfikatu na 2022.

Przedstawiciele MTG S.A. zaproponowali przyjęcie rekomendacji certyfikatem KIGB podczas targów AMBERIF i poinformowali , że na dzień zebrania nie ma decyzji o powołania szpitala walczącego z pandemią na terenach MTG SA w Gdańsku.  MTG S.A. zarezerwowali obiekt rezerwowy w razie złego obrotu sytuacji.

Przedyskutowano kwestię kształcenia w zawodzie oraz warsztatów branżowych.

Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Krajowej Izby Gospodarczej z dnia 29 listopada 2021 r. jest do wglądu w siedzibie Izby Bursztynu.