Krajowa Izba Gospodarcza Bursztynu

Od 1998 roku działamy na rzecz branży jubilersko-bursztynniczej

10 mln zł rocznie na wsparcie rozwoju branży rzemieślniczej w Polsce

krajowa-izba-gospodarcza-bursztynu
Rada Ministrów przyjęła program „Polski Inkubator Rzemiosła” wspierający rozwój branży rzemieślniczej a także wzmacniający funkcjonowanie i organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła w Polsce.
Program „Polski Inkubator Rzemiosła” wzmocni infrastrukturę usług rzemieślniczych w kraju na najbliższą dekadę.  Przyczyni się również do promocji i rozwoju kształcenia dualnego w formule mistrz-uczeń. Program stanowi także kamień milowy na drodze ku nowej ustawie o rzemiośle na miarę wyzwań XXI, na którą już od ćwierć wieku czeka, licząca ponad 300 tys. firm, branża rzemieślnicza – powiedziała wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk.
Roczny budżet programu „Polski Inkubator Rzemiosła”, który zostanie uruchomiony w najbliższych tygodniach, wynosi 10 mln zł, a jego działanie zaplanowano na lata 2021-2030.
Do jego głównych celów należą wsparcie infrastrukturalne i instytucjonalne organizacji rzemieślniczych oraz rozwój i promocja kształcenia dualnego w rzemiośle.
Kto może aplikować ?
W ramach otwartego konkursu, który zostanie ogłoszony przez Narodowy Instytut Wolności, który jest operatorem programu, organizacje rzemieślnicze skupione w Związku Rzemiosła Polskiego, a także Izby Rzemieślnicze i Cechy Rzemieślnicze będą mogły ubiegać się o dotacje m.in. na:
– doposażenie organizacji rzemieślniczych w sprzęt techniczny,
– zakup oprogramowania specjalistycznego służącego do realizacji zadań statutowych,
– organizację konkursów o zawodach rzemieślniczych dla dzieci i młodzieży skierowane do przedszkoli i szkół podstawowych,
– organizację konkursów zawodowych dla młodzieży kształcącej się w zakładach rzemieślniczych,
– specjalistyczne szkolenia zawodowe dla wyróżniających się uczniów rzemiosła (wizyty studyjne uczniów rzemiosła),
– organizację festynów, gier terenowych i innych wydarzeń promocyjnych,
– doradztwo gospodarcze na potrzeby działalności statutowej samorządu gospodarczego rzemiosła,
– konsultacje i szkolenia dla pracowników i członków organizacji rzemieślniczych.
Wnioski do konkursu będzie można składać już w czerwcu br.