Krajowa Izba Gospodarcza Bursztynu

Od 1998 roku działamy na rzecz branży jubilersko-bursztynniczej

Walne zgromadzenie Izby Bursztynu 2022

kigb-logo

Walne Zgromadzenie odbywać się będzie w siedzibie KIGB w dniu 22. czerwca 2022 od godz. 14:00.

Wszyscy członkowie Izby, którzy zdeklarują do dnia 15. czerwca uczestnictwo we Walnym Zgromadzeniu, dostaną potwierdzenie miejsca naszych obrad. Jeśli liczba zebranych przerośnie możliwości naszej siedziby lokalizacja zostanie zmieniona i podana do wiadomości najpóźniej do dnia 17 czerwca.