Krajowa Izba Gospodarcza Bursztynu

Od 1998 roku działamy na rzecz branży jubilersko-bursztynniczej

Walne Zebranie za rok 2020

Walne zebranie Krajowej Izby Gospodarczej Bursztynu odbyło się w siedzibie Izby Bursztynu przy ul. Mariackiej 40/41-42/43. Sprawozdanie zostało zaakceptowane przez przybyłych.