Krajowa Izba Gospodarcza Bursztynu

Od 1998 roku działamy na rzecz branży jubilersko-bursztynniczej

Udało się nam przekonać rząd do uruchomienia tarczy również dla jednego z naszych PKD!

krajowa-izba-gospodarcza-bursztynu
  • 47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

została dzisiaj objęta tarczą! Teraz działamy na rzecz producentów! Dziękujemy wszystkim zaangażowanym we wsparcie procesu uzyskania tarczy, a w szczególności Panu posłowi Piotrowi Adamowiczowi, który umiłował nie tylko Pomorze, ale i całą branżę bursztynniczą. Dziękujemy!

Wsparcie na marzec i kwiecień 2021 r.

Wsparcie w noweli rozporządzenia ma być przyznane na dwa miesiące, marzec i kwiecień 2021 r.

Wartość wsparcia na kwiecień będzie wyższa, z uwagi na to,  że obejmie dodatkowo nowe branże. Firmy ujęte w nowelizacji rozporządzenia będą mogły skorzystać z dopłat na utrzymanie miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez trzy kolejne miesiące (po zawarciu umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy takie dofinansowanie przysługuje pracodawcy przez trzy miesiące).

4 instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców

Tarcza branżowa dla firm objętych obostrzeniami wynikającymi z trzeciej fali pandemii to:

1)      zwolnienie ze składek ZUS za określone miesiące – płatnicy składek nie muszą opłacać składek ubezpieczeniowych za siebie ani za zatrudnionych ubezpieczonych, a w przypadkach opłacenia, składki są im zwrócone,

2)      świadczenie postojowe dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – świadczenie wynosi każdorazowo 2080 zł i jest przyznawane co miesiąc,

3)      dotacja do 5 tys. zł – mikro- i mali przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności,

4)      dopłata 2 tys. zł do wynagrodzeń pracowników – świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; po zawarciu umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy takie dofinansowanie przysługuje pracodawcy przez łączny okres 3 miesięcy i obejmuje zarówno zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i zlecenia, od którego odprowadzane są składki ZUS.

Jakie warunki trzeba będzie spełnić, aby otrzymać pomoc?

Aby otrzymać wsparcie, trzeba także wykazać spadek przychodów na poziomie 40 proc. w odpowiednim okresie porównawczym, co do zasady rok do roku albo  miesiąc do miesiąca.