Krajowa Izba Gospodarcza Bursztynu

Od 1998 roku działamy na rzecz branży jubilersko-bursztynniczej

Oficjalne pismo KIGB w sprawie zmiany daty targów AMBERIF

krajowa-izba-gospodarcza-bursztynu

Działając w imieniu swoich członków, KIGB wystosowała pisma na ręce:  Pani Aleksandry Dulkiewicz – Prezydent Miasta Gdańska, Pana Mieczysława Struka – Marszałka województwa pomorskiego, Pana Dariusza Drelicha – Wojewody Pomorskiego oraz Zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. – Pana prezesa Zarządu – Andrzeja Bojanowskiego oraz wiceprezesa Zarządu – Pawła Orłowskiego.

Po ponownym przeanalizowaniu w szerszym gronie, wstępnie zaakceptowanej przez środowisko zmiany harmonogramu targowego dotyczącego naszej branży, w pismach prosimy, aby Targi Ambermart odbyły się w ustawowym terminie. Wystosowaliśmy również prośbę, aby zapłacone zaliczki oraz wpłaty całościowe za Amberif 2020 zaksięgować na poczet przyszłorocznych targów Amberif 2021.