Krajowa Izba Gospodarcza Bursztynu

Od 1998 roku działamy na rzecz branży jubilersko-bursztynniczej

Certyfikat 2023 i składki członkowskie

kigb-logo

Rada Izby Bursztynu utrzymała stawki za certyfikaty w kwotach: pierwszy certyfikat 300 złotych netto, kolejne po 80 zł netto.

W zgłoszeniu mailowym zapotrzebowania na certyfikat prosimy podać nazwę firmy i ilość certyfikatów z zaznaczeniem języków wybranych. Dostępne języki to: polski, angielski, niemiecki, hiszpański, chiński.

Certyfikaty, które opłacone zostaną do końca każdego miesiąca będą gotowe do odbioru bądź wysyłki do Państwa maksymalnie w ciągu 2 tygodni od zakończenia miesiąca w którym dokonano zgłoszenia.

Jednocześnie przestrzegamy, przed używaniem zeszłorocznych certyfikatów, które ważne są do końca roku kalendarzowego. W tym roku podczas imprez targowych oraz jarmarcznych, przeprowadzane będą weryfikacje ważności certyfikatów. To samo tyczy się sklepów stacjonarnych i on-line. Użytkowanie od lutego 2023 starego certyfikatu będzie zgłaszane do Komisji Dyscyplinarnej Izby Bursztynu.

Przypominamy również, że certyfikaty przysługują jedynie rekomendowanym przez KIGB firmom:
Składka członkowska roczna w KIGB w 2023 została podzielona na:

  • artyści/projektanci wpisani do rejestru działalności jako artyści bądź po ukończonych szkołach plastycznych z wykazanym dorobkiem wystawienniczym – 400 zł
  • firmy zgłoszone do CEiDG bądź KRS zatrudniające do 3 osób – 600 zł
  • firmy zgłoszone do CEiDG bądź KRS zatrudniające od 4 do 10 osób – 800 zł
  • firmy zgłoszone do CEiDG bądź KRS zatrudniające powyżej 10 osób – 1200 zł

Wpłat prosimy dokonywać na konto Krajowa Izba Gospodarcza Bursztynu: 77 1090 1098 0000 0001 4370 8539 (Santander Bank)

Stawka za członkostwo jest roczna, niezależna od dnia wpłaty i nie podlega potrąceniom za czas nieużytkowania rekomendacji Izby Bursztynu.