Krajowa Izba Gospodarcza Bursztynu

Od 1998 roku działamy na rzecz branży jubilersko-bursztynniczej

Bez kategorii

Wydarzenia

Walne zgromadzenie Izby Bursztynu 2022

AMBERIF SPRING 2022! Zapraszamy na stosiko A2.56

krajowa-izba-gospodarcza-bursztynu

Kurs wiedzy o bursztynie dla handlowców.

krajowa-izba-gospodarcza-bursztynu

Kurs z wiedzy o bursztynie w zawodzie bursztyniarza

krajowa-izba-gospodarcza-bursztynu

Ogłoszenia od zrzeszonych w Izbie

krajowa-izba-gospodarcza-bursztynu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Krajowej Izby Gospodarczej z dnia 29 listopada 2021...

Amber New LIFE

krajowa-izba-gospodarcza-bursztynu

Walne Zebranie za rok 2020

Muzeum Bursztynu w nowej lokalizacji

AMBERIF SPRING 2022! Zapraszamy na stosiko A2.56

22-24.03.2022 | LIVE & ONLINE

Zwracamy uwagę na zmianę lokalizacji tegorocznej edycji targów, które odbędą się w hali widowiskowo-sportowej ERGO ARENA w Gdańsku!

Zapraszamy 24.03 na zaproszenie KIGB na 12:00 na prelekcje: Wsparcie z zakresu szeroko pojętych Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców zarówno jeśli chodzi o dotacje jak i instrumenty finansowe zwrotne. Prowadzącymi prelekcję będą: Jolanta Kalisz i Katarzyna Tarwacka – pracownice Samorządu Województwa Pomorskiego, specjalistki ds. Funduszy Europejskich (Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku).

Międzynarodowe Targi Bursztynu i Biżuterii AMBERIF SPRING są największym w Polsce i jednym z największych w Europie wydarzeń targowych branży jubilerskiej oraz najważniejszym na świecie wydarzeniem dedykowanym promocji bursztynu.

Do

krajowa-izba-gospodarcza-bursztynu

Kurs wiedzy o bursztynie dla handlowców.

Zachęcamy właścicieli galerii, handlowców, i sprzedawców do zgłaszania się na kurs pogłębiający wiedzę na temat bursztynu, co w zdecydowanym stopniu przyczyni się do zwiększenia zainteresowania wśród klientów, a niniejszym sprzedaży produktów z bursztynu.

Kurs jest w systemie weekendowym podzielony na blok edukacyjny i edukacyjno-studyjny i kończy się wręczeniem certyfikatu danej firmy w obrębie: “nabycia rzetelnej wiedzy o bursztynie… zapytaj sprzedawcę”.

Zakres kursu:

 1. Historia związana z bursztynem oraz jego pochodzenie.
 2. Cechy fizyko-chemiczne bursztynu i właściwości
 3. Inkluzje w bursztynie.
 4. Pozyskiwanie bursztynu.
 5. Ciekawostki i miejsca w Trójmieście związane z bursztynem.
 6. Klasyfikacja surowca bursztynowego i nazewnictwo.
 7. falsyfikaty i sposoby identyfikacji
 8. Projektowanie biżuterii z bursztynu
 9. Podstawy obróbki bursztynu/maszyny, materiały, narzędzia. Toczenie kształtów, szlifowanie tarczami diamentowymi, wiercenie
krajowa-izba-gospodarcza-bursztynu

Kurs z wiedzy o bursztynie w zawodzie bursztyniarza

Krajowa Izba Gospodarcza Bursztynu na prośbę naszych członków stworzyła Kurs “Wiedza o bursztynie w zawodzie bursztyniarza”. Jest to zakres materiału przygotowawczego do egzaminu na czeladnika bądź mistrza “Bursztyniarza”, nadawany przez Pomorską Izbę Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Kurs prowadzony jest przez Zbigniewa Strzelczyka – Mistrza, Bursztyniarza Gdańskiego, Przewodniczącego Komisji Mistrzowskiej na Bursztyniarza przy Pomorskiej Izbie Rzemieślniczej, Honorowego Prezesa KIGB.

Zapisy na kurs trwają do 28.02.2022. Kurs będzie się odbywał w trybie weekendowym w miesiącu lutym po 5h każdego dnia. Czas trwania kursu to 20 godzin teorii z praktyką zakończone egzaminem

Koszt kursu dla członków KIGB jest preferencyjny i zawiera potrzebne materiały w tym surowiec bursztynowy, a kończy się wydaniem certyfikatu ukończenia kursu przez

krajowa-izba-gospodarcza-bursztynu

Ogłoszenia od zrzeszonych w Izbie

 • Jeden z naszych członków ma do wydzierżawienia 18m2 warsztatu obróbki srebra i bursztynu z całym dostępnym sprzętem oraz dodatkową powierzchnią sprzedażową. Warsztat znajduje się przy ul. Pana Tadeusza w Gdańsku.

 • Jeden z naszych członków ma do odsprzedania w bardzo dobrych cenach maszyny do obróbki bursztynu i srebra. Sprzęt dostępny jest w Tczewie.

Kontakt w tej sprawie mailem na amberchamber@amberchamber.org.pl w tytule maila prosimy wpisać “Ogłoszenia od zrzeszonych w Izbie”

krajowa-izba-gospodarcza-bursztynu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Krajowej Izby Gospodarczej z dnia 29 listopada 2021...

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Krajowej Izby Gospodarczej Bursztynu powołane do uzupełnienia wyborów do Rady Izby w dniu 29  listopada 2021 r. roku postanowiło powołać na stanowisko Wiceprezeski Krajowej Izby Gospodarczej Bursztynu: Katarzynę Michalską oraz ustanowiło Sąd Koleżeński w składzie: Janusz Pawlik – przewodniczący oraz Dorota Cenecka – z-ca Przewodniczącego.

W wolnych wnioskach przedyskutowano kwestię wykreślenia członków nieopłacających nieregularnie i długoterminowo składek członkowskich.

Przedyskutowano kwestię bezprawnego stosowania logotypu i certyfikatu z rekomendacjami. Podjęto decyzję o zmianach w Statucie zabezpieczających dobre imię Izby i jej członków rekomendowanych przez Izbę.

Przedyskutowano kwestię nowych certyfikatów oraz tłumaczeń językowych oraz utworzeniu nowego certyfikatu na 2022.

Przedstawiciele MTG S.A. zaproponowali

Amber New LIFE

Krajowa Izba Gospodarcza Bursztynu wraz z licznymi partnerami, walczy o pieniądze dla projektu Amber New LIFE… projektu zakładającego danie nowego życia bursztynowym odpadom z produkcji bizuteryjne. Mamy nadzieję, że warsztaty, które chcemy stworzyć dla seniorów z Gdańska przyczynia się do lepszego zagospodarowania naturalnych zasobów bursztynu i zwrócą uwagę na bardzo ważny aspekt „zero waste” w naszej branży. Dodatkowo twórczo i bardzo regionalnie zagospodarują czas seniorom w Gdańsku – światowej Stolicy Bursztynu.
Niech moc bursztynu będzie z Wami!

https://zrzutka.pl/wnpj9x

Nasza zrzutka jest przedostatnim etapem 7. edycji konkursu grantowego Funduszu Inicjowania Rozwoju, którego Partnerem Głównym jest Polpharma oraz LPP S.A., a

Muzeum Bursztynu w nowej lokalizacji

Ponad 1000 eks­po­na­tów – od bry­łek z inklu­zjami sprzed 40 mln lat, przez bursz­tynowy las i bursz­tynową kom­natę po współ­cze­sne pro­jekty arty­stów. Mamy w Gdań­sku jedną z naj­więk­szych kolek­cji bursz­tynu na świe­cie. Od 24 lipca można ją oglądać na wystawie stałej Muzeum Bursz­tynu w nowej loka­li­za­cji – w Wiel­kim Mły­nie w Gdań­sku. Ser­decz­nie zapra­szamy zarówno tych, któ­rzy kochają bursz­tyn, jak i wszyst­kich, któ­rzy chcie­liby dowie­dzieć się o nim wię­cej.

… W WIELKIM MŁYNIE!